School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
11-07-2013

Op 5 juni vond onze jaarlijkse mini mini markt plaats op het schoolplein van Bladergroen. Leerlingen uit het tweede leerjaar van Mandela en Bladergroen starten eigen mini-ondernemingen en verzilveren hun inspanningen op de markt. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Dit jaar gaat de opbrengst naar Kika. Leerlinge Stephanie uit 4C van het praktijkonderwijs speelt een centrale rol. Zij kreeg vorig najaar te horen dat ze ziek is en heeft inmiddels een operatie en verschillende kuren achter de rug. Speciaal voor de mini-mini markt heeft ze een schilderij gemaakt dat bij opbod werd verkocht. Irma Krug van Bladergroen troefde de andere bieders af en spekte zo de pot voor Kika flink. Ook leerlingen uit Stephanies klas zetten hun beste beentje voor. Waar het kan collecteren zij voor Kika. Dus als ze langskomen … geef!
De opbrengst was uiteindelijk een mooi bedrag van € 684,30. Klik hier voor de bedankbrief van Kika.

01-07-2013

W.J. Bladergroen krijgt Europese subsidie

ESF 

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds.

W.J. Bladergroen praktijkonderwijs heeft een subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen.
Onder de projectnaam: “Bladergroen werkt aan wat werkt.”
De belangrijkste doelstelling voor praktijkonderwijs is Arbeidstoeleiding. Met ons onderwijs werken we toe naar een plaats op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen.
Dat kan ook betekenen dat leerlingen na het praktijkonderwijs nog doorleren en dus wat later gaan werken.
Alle activiteiten die wij ondernemen met onze leerlingen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor subsidie.
Vaklessen, stages, IOP en coaching zijn de belangrijke aandachtspunten.
We hebben deze activiteiten in kaart gebracht en de kosten daarvan als subsidie aangevraagd in april 2012.
De  subsidie is toegekend voor het schooljaar 2012-2013.
Deze activiteiten worden bijgehouden op urenstaten.
Aan het eind van het jaar wordt dat gecontroleerd en op basis van die controle wordt dan het subsidiebedrag vastgesteld.
Met de subsidie kunnen we de komende jaren activiteiten ondernemen die bijdragen aan een goede doorstroming naar de arbeidsmarkt.

17-06-2013

Paul Verkeerseducatie verzorgt onvergetelijke dag voor derdeklassers praktijkonderwijs!

De leerlingen van de derde klas, vroegen er al naar in september van dit schooljaar: 'Juf, gaan we dit jaar eindelijk buggy rijden?' Al zeker vier jaar wordt voor de derdejaars leerlingen van het praktijkonderwijs, een dag met verkeersworkshops georganiseerd.
Lees meer...

17-06-2013

De leerlingen van het vierde leerjaar Praktijkonderwijs, waren er de afgelopen weken vol van: ze hebben zich voorbereid op het examen! Ze hebben er enorm hard voor gewerkt!

De praktijkscholen in de regio Noord-Holland hebben samengewerkt bij het realiseren van een schooldiploma, zodat dat ook leerlingen van Praktijkonderwijs vanaf dit schooljaar een diploma krijgen! Tot nu toe kregen leerlingen een 'certificaat'. Met een aantal andere praktijkscholen in de regio Noord-Holland en met toestemming van de Minister van Onderwijs, werd besloten dat ook leerlingen van Praktijkonderwijs vanaf dit schooljaar een diploma krijgen!

De leerlingen hebben er alles aan gedaan om de bewijzen voor het portfolio en de certificaten voor hun examendossier te verzamelen. Daarvoor moesten bijvoorbeeld 'Meesterproeven' worden afgelegd en een powerpoint over de stage worden gemaakt. Het portfolio en het examendossier moest er tip-top uit zien voor de start van de examengesprekken. Dat gaf best veel stress, maar het is allemaal op tijd klaar gekomen.

Op 10 juni om tien over negen, werd de start gemaakt! Alle leerlingen krijgen een examengesprek, waarin ze hun examendossier en daarmee zichzelf presenteren. Een assessor van een andere praktijkschool en de mentor is bij dit gesprek aanwezig. Als er gewacht wordt tot het gesprek begint is het spannend, maar misschien is het nog wel spannender om na het gesprek even buiten het lokaal te moeten wachten. De leerlingen krijgen meteen de uitslag!! 

/12
Label:

De uitreiking van deze allereerste diploma's vindt plaats op donderdag 27 juni 2013! Dat wordt een feestelijke gebeurtenis. De leerlingen zullen flink in het zonnetje worden gezet voordat ze de belangrijke handtekening gaan zetten. Wethouder B. Daan zal op deze avond symbolisch het eerste diploma uitreiken. 

Op 20 juni zijn de laatste gesprekken. Tot die tijd zullen regelmatig toch wat zenuwachtige leerlingen in de school te zien zijn! Nog snel komen ze even langs bij hun juffen of meesters. Ze zoeken elkaar op...wachtend op het examen of dolblij als ze er zelf doorheen zijn of als de ander is geslaagd!
In Purmerend en omstreken zullen er dit jaar ook van leerlingen van het praktijkonderwijs, vlaggenstokken met schooltassen te zien zijn!

13-06-2013
Woensdag 12 juni hebben onze fantastische veilingmeesters Esma en Tamara, het bedrag opgehaald wat het schilderij heeft opgebracht.
Het schilderij is gemaakt door onze lieve, sterke Stefanie Kwantes en heeft het mooie bedrag van 76 euro opgeleverd.

Minimarkt 2a

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter