School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
04-11-2015
KopESF

De gemeente Zaanstad heeft onder de projectnaam “Arbeidstoeleiding PRO-vso ZAANSTREEK-WATERLAND” ESF-subsidie aangevraagd voor de in de arbeidsmarktregio Zaanstad gevestigde PrO-/vso-scholen. De ESF-subsidie -bestemd voor leerlingen vanaf het derde leerjaar- is aangevraagd en verkregen voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016.

Met de ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Zaanstad faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen, die de school binnen afzienbare tijd zullen verlaten of reeds hebben verlaten. Deze jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben voor het verkrijgen of behouden van een baan extra aandacht en hulp nodig.

Hoewel PrO-/vso-scholen de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de arbeidstoeleiding, is de ESF-subsidie juist nu zeer gewenst om de (ex-)leerlingen adequate, passende professionele ondersteuning/begeleiding te bieden. De ESF-middelen kunnen worden aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren. De scholen sluiten hiermee aan op de Aanpak Jeugdwerkloosheid Zaanstreek-Waterland ‘Van school naar werk’, van de gemeente Zaanstad waarin staat dat extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zonder opleiding of werk.


ESF
30-10-2015
ANWB collage
SG W.J. Bladergroen wil graag dat de leerlingen op een veilige wijze naar school komen. Vooral in de wintermaanden, is een goede en veilige verlichting erg belangrijk. Om ervoor te zorgen dat de fietsen van onze leerlingen veilig en voorzien zijn van een goede verlichting, is op vrijdag 30 oktober de Lichtbrigade van de ANWB langs geweest om dit te controleren.

De fietsen van alle ISK-leerlingen en alle leerlingen van de 1e en 2e klas van het Praktijkonderwijs, zijn gecontroleerd. De Lichtbrigade ANWB houdt onder het motto 'Straatverlichting aan? Fietsverlichting aan!" acties op scholen om leerlingen bewust te maken van goede verlichting, want met een goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met bijna 20 procent!

14-10-2015
Basketbal 1

Deze week is er een eind gekomen aan het WJB Basketbaltoernooi. Op woensdag 14 oktober vonden de finales plaats. De heren finale was erg spannend, hij werd pas beslist in de slotminuut. Salko en Zeid wisten uiteindelijk de overwinning naar zich toe te trekken. Bij de dames was het ook erg spannend. Uiteindelijk wonnen Ashley en Isabella met ruime cijfers.
Basketbal 2

09-09-2015
SG W.J. Bladergroen heeft de Schoolkantineschaal 2015!

Gezonde Schoolkantine 2015We hebben wederom de Schoolkantine Schaal 2015 van het Voedingscentrum gewonnen! En dat is dik verdiend. Al jaren werken we er hard aan om onze schoolkantine gezonder te maken: veel fruit, salades, bruine broodjes, flesjes water en frisdrank met weinig zoetstoffen. Het aanbod bestaat nu voor 86% uit gezonde producten uit de schijf van vijf!

Dat Bladergroen de Schoolkantine Schaal 2015 heeft gewonnen, werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt tijdens het afscheid van kantinemedewerker Han Cozijn. Hij heeft zich met hart en ziel op de gezonde kantine geworpen en mede dankzij zijn inzet heeft Bladergroen de prijs voor de gezonde kantine al meerdere keren gewonnen. Na bijna 42 dienstjaren is Han vorige week met pensioen gegaan. Hij droeg de schaal over aan zijn opvolger Bjorn Keizer. Zo kan de lijn van een gezond aanbod op Bladergroen worden voortgezet.

Onze leerlingen van het praktijkonderwijs spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn, onder toeziend oog van de leermeester, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kantine. Zo doen de leerlingen op een heel praktische manier ervaring op als voorbereiding op de externe stage in het bedrijfsleven, zoals bv. welzijnsinstellingen.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het heeft als doel een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Als richtlijn voor een gezonde schoolkantine geldt een aanbod van minimaal 75% producten uit Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% extra’s (zoals koek, snoep, snacks). Elke school kan haar assortiment inleveren bij het Voedingscentrum, en als de Kantinescan aangeeft dat de schoolkantine aan deze richtlijn voldoet, krijgt de school de Schoolkantine Schaal 2015. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.
08-09-2015

Een bericht van RTV-Purmerend:


zaterdag 05 sep. 2015 12.00 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 05 sep. 12.05 uur | auteur: Evert Ruis - Fotograaf
 
150904 afscheid Han-2150904 afscheid Han-1Na bijna 42 jaar werken in het onderwijs is Han Cozijn op 31 augustus aan het genieten van zijn welverdiend pensioen.

Han werkte vanaf maart 1974 in Purmerend als docent lichamelijke opvoeding bij de basisscholen. Na een blessure in april 1989 ging Han aan de slag als technisch assistent bij VSO/MLK De Schakel de laatste 11 jaar werkte hij als docent en stagebegeleider van de afdeling praktijkonderwijs in de kantine van W.J.Bladergroen.

Han werd, met zijn vrouw, door zijn directrice van huis opgehaald met een echte Cadillac.  Op de school was een afscheidsreceptie voor hem georganiseerd waar velen hem de hand kwamen schudden. Tijdens zijn dankwoord  overhandigde Han als grote verrassing aan zijn opvolger de ook dit jaar weer door hem verdiende schaal voor gezonde schoolkantine met een waardering van 86% gezonde producten.

Foto’s: Rob Cozijn

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter