School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
×

Attentie

Lack of access rights - File '/images/Kerstmarkt_4.JPG'
14-08-2015
Welkom allemaal in het nieuwe schooljaar, en met name natuurlijk voor onze nieuwe leerlingen!

De zomervakantie is bijna voorbij en vanaf woensdag 19 augustus a.s. komen de leerlingen weer op school.
Maandag en dinsdag is de school al wel open en gaan alle medewerkers voorbereidingen treffen om het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk te beginnen.
De leerlingen komen woensdag volgens een speciaal rooster op school, alle ouders en leerlingen hebben een brief hierover gekregen.
Die dag gaan de leerlingen samen met de mentor de komende periode doornemen en het lesrooster, ook zijn er kennismakingsprogramma's. Donderdag 20 augustus a.s. gaan de eerste jaars vmbo op kamp naar Heino. De lessen voor de andere klassen starten op donderdag.

Namens alle medewerkers wens ik alle leerlingen een plezierig en succesvol schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Mevr. I. Krug,
Schooldirecteur
06-08-2015

Afgelopen vrijdag, 31 juli, is onze zeer gewaardeerde collega

Miep Koelink overleden. Het bericht heeft ons diep geraakt.
Miep was werkzaam als techniekdocent op onze school. Naast het lesgeven was Miep ook werkzaam als vertrouwenspersoon en lid van de school MR.
Haar vakmanschap als docent, haar liefde voor de leerlingen, op W.J. Bladergroen zullen we haar enorm missen.
Op 5 augustus hebben we waardig afscheid van haar genomen.
We wensen de familie heel veel sterkte toe.
 
Namens alle medewerkers van W.J. Bladergroen,
 
Irma Krug
Schooldirecteur W.J. Bladergroen
14-04-2015
2014-2015 Panna-toernooi spel
Vorig schooljaar werd het Panna-toernooi van Bladergroen bruut verstoord door de brand in de mei-vakantie. Het toernooi werd toen niet afgemaakt.

Dit jaar nieuwe kansen: op dinsdag 7 aprili is het toernooi weer gestart!
Er wordt dagelijks gespeeld in de grote pauze op het pannaveld, midden op het schoolplein van Bladergroen. Aan het einde van het vierde lesuur, heerst er in veel klaslokalen een opgewonden sfeertje! Sportieve, stoere jongens! Maar ook de meiden zijn goed vertegenwoordigd!

De aula oogt leger dan anders. De deelnemers aan het toernooi hebben veel aandacht en worden aangemoedigd door klasgenoten en docenten. Het weer zit mee, de lente laat zich zien en voelen! Een geweldige uitdaging deze weken! Leuk, spannend, zenuwslopend, bloedstollend! Een sportief feestje, dat zeker een traditie moet blijven!
14-04-2015

Op woensdag g  8 april 2015 werd het schoolgebouw de hele dag wakker geschud  door een hoop tromgeroffel. De twee  VMBO- 2 klassen en de drie ISK klassen deden mee met  een  Djembé workshop . De workshop werd georganiseerd door het enthousiaste ‘’Drum 4 Fun’’ team.  Nadat het klaslokaal was omgetoverd in Afrikaanse sferen, om bij binnenkomst alvast in de goede sfeer te komen, werd er  gestart.  De mooie decoratie en het enthousiasme van de instructeurs droegen er toe bij, dat het een geweldig “ feestje”  werd.  De leerlingen genoten met volle teugen en je zag veel muzikaal talent boven komen drijven.  Veel blije gezichten dus. Het was een onvergetelijke en geslaagde dag!!!!

Klik hier en kijk en luister mee!

2014-2015 Djembé fotocollage


07-04-2015
Maandag 13 april organiseren de medezeggenschapsraad en de ouderraad in samenwerking met SG. W.J. Bladergroen een grote ouderavond:“ouders voor ouders”.
Op deze avond worden u verschillende workshops aangeboden. Alle onderwerpen hebben direct te maken met de opvoeding en de begeleiding die uw kind wellicht nodig heeft. Onderwerpen waar u en wij regelmatig mee worden geconfronteerd.
Dit zijn de onderwerpen die worden behandeld:
- Qpido: een voorlichting over liefde, relaties, dwang en seks. Zie http://www.qpido.nl
- Brijder: over alcohol en drugs bij jongeren. www.brijder.nl
- Wijk- en jeugdpolitie: Social media. Voordelen en gevaren
- Praktijkonderwijs: Profijt. We hebben het al eerder aangekondigd, het nieuwe systeem om taken en prestaties van de leerlingen te volgen en te begeleiden.  
- Vmbo en ISK: wat kunnen ouders zien en volgen in Magister?
- Voor de ouders van de leerlingen uit het tweede leerjaar praktijkonderwijs wordt er op die avond ook aandacht besteed aan de stage en aan het komende meerdaagse schoolreisje. Deze dient u aan te vinken, daar hij voor u van belang is.

De school is open om 18.45 uur, koffie en thee staan klaar. De avond is dit keer alleen voor ouders en verzorgers.

U kunt zich inschrijven voor één of meerdere workshop door het inleveren van het strookje, alle ouders hebben nl. hiervoor een brief ontvangen.
Dit strookje graag inleveren voor 10 april 2015 bij mw. N. Lesage (bij de loge).

Deze ouderavond is op verzoek van veel ouders en daarom hopen wij u allen op 13 april te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Ouderraad, MR en schoolleiding van SG W.J.Bladergroen

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter