School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
27-01-2016
Woensdag 10 februari a.s. hebben we ons Open Huis.

Zit je nu in groep 8 en ga je komend schooljaar naar het VMBO of het praktijkonderwijs? Kom dan langs om onze school te bekijken.

Vanaf 19.00 - 21.00 uur zijn leerlingen en ouders van harte welkom!


16-12-2015
kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 1 van 1Gisteren hebben onze leerlingen van de bovenbouw Pro en AKA een uitstekende kerstlunch verzorgd op het centraal bureau. Het keukenteam bereidde vakkundig een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht en in de vergaderzaal werd alles keurig en verzorgd uitgeserveerd door het bedienteam.

Deze lunch voor ruim veertig personen was voor de leerlingen bovenbouw Pro en AKA de generale repetitie voor hun echte proeve van bekwaamheid. Voor de generale zijn ze in elk geval al met vlag en wimpel geslaagd: de bereiding en bediening verliepen gesmeerd en de gerechten vielen zeer in de smaak.

kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 1 van 14 kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 5 van 14
kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 4 van 14 kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 6 van 14
kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 8 van 14 kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 10 van 14
kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 14 van 14 kerstlunch CB door leerlingen WJB 15dec15-site 13 van 14
04-11-2015
KopESF

De gemeente Zaanstad heeft onder de projectnaam “Arbeidstoeleiding PRO-vso ZAANSTREEK-WATERLAND” ESF-subsidie aangevraagd voor de in de arbeidsmarktregio Zaanstad gevestigde PrO-/vso-scholen. De ESF-subsidie -bestemd voor leerlingen vanaf het derde leerjaar- is aangevraagd en verkregen voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016.

Met de ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Zaanstad faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen, die de school binnen afzienbare tijd zullen verlaten of reeds hebben verlaten. Deze jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben voor het verkrijgen of behouden van een baan extra aandacht en hulp nodig.

Hoewel PrO-/vso-scholen de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de arbeidstoeleiding, is de ESF-subsidie juist nu zeer gewenst om de (ex-)leerlingen adequate, passende professionele ondersteuning/begeleiding te bieden. De ESF-middelen kunnen worden aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren. De scholen sluiten hiermee aan op de Aanpak Jeugdwerkloosheid Zaanstreek-Waterland ‘Van school naar werk’, van de gemeente Zaanstad waarin staat dat extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zonder opleiding of werk.


ESF
30-10-2015
ANWB collage
SG W.J. Bladergroen wil graag dat de leerlingen op een veilige wijze naar school komen. Vooral in de wintermaanden, is een goede en veilige verlichting erg belangrijk. Om ervoor te zorgen dat de fietsen van onze leerlingen veilig en voorzien zijn van een goede verlichting, is op vrijdag 30 oktober de Lichtbrigade van de ANWB langs geweest om dit te controleren.

De fietsen van alle ISK-leerlingen en alle leerlingen van de 1e en 2e klas van het Praktijkonderwijs, zijn gecontroleerd. De Lichtbrigade ANWB houdt onder het motto 'Straatverlichting aan? Fietsverlichting aan!" acties op scholen om leerlingen bewust te maken van goede verlichting, want met een goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met bijna 20 procent!

14-10-2015
Basketbal 1

Deze week is er een eind gekomen aan het WJB Basketbaltoernooi. Op woensdag 14 oktober vonden de finales plaats. De heren finale was erg spannend, hij werd pas beslist in de slotminuut. Salko en Zeid wisten uiteindelijk de overwinning naar zich toe te trekken. Bij de dames was het ook erg spannend. Uiteindelijk wonnen Ashley en Isabella met ruime cijfers.
Basketbal 2

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter