School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
17-06-2013

Paul Verkeerseducatie verzorgt onvergetelijke dag voor derdeklassers praktijkonderwijs!

De leerlingen van de derde klas, vroegen er al naar in september van dit schooljaar: 'Juf, gaan we dit jaar eindelijk buggy rijden?' Al zeker vier jaar wordt voor de derdejaars leerlingen van het praktijkonderwijs, een dag met verkeersworkshops georganiseerd.
Lees meer...

17-06-2013

De leerlingen van het vierde leerjaar Praktijkonderwijs, waren er de afgelopen weken vol van: ze hebben zich voorbereid op het examen! Ze hebben er enorm hard voor gewerkt!

De praktijkscholen in de regio Noord-Holland hebben samengewerkt bij het realiseren van een schooldiploma, zodat dat ook leerlingen van Praktijkonderwijs vanaf dit schooljaar een diploma krijgen! Tot nu toe kregen leerlingen een 'certificaat'. Met een aantal andere praktijkscholen in de regio Noord-Holland en met toestemming van de Minister van Onderwijs, werd besloten dat ook leerlingen van Praktijkonderwijs vanaf dit schooljaar een diploma krijgen!

De leerlingen hebben er alles aan gedaan om de bewijzen voor het portfolio en de certificaten voor hun examendossier te verzamelen. Daarvoor moesten bijvoorbeeld 'Meesterproeven' worden afgelegd en een powerpoint over de stage worden gemaakt. Het portfolio en het examendossier moest er tip-top uit zien voor de start van de examengesprekken. Dat gaf best veel stress, maar het is allemaal op tijd klaar gekomen.

Op 10 juni om tien over negen, werd de start gemaakt! Alle leerlingen krijgen een examengesprek, waarin ze hun examendossier en daarmee zichzelf presenteren. Een assessor van een andere praktijkschool en de mentor is bij dit gesprek aanwezig. Als er gewacht wordt tot het gesprek begint is het spannend, maar misschien is het nog wel spannender om na het gesprek even buiten het lokaal te moeten wachten. De leerlingen krijgen meteen de uitslag!! 

/12
Label:

De uitreiking van deze allereerste diploma's vindt plaats op donderdag 27 juni 2013! Dat wordt een feestelijke gebeurtenis. De leerlingen zullen flink in het zonnetje worden gezet voordat ze de belangrijke handtekening gaan zetten. Wethouder B. Daan zal op deze avond symbolisch het eerste diploma uitreiken. 

Op 20 juni zijn de laatste gesprekken. Tot die tijd zullen regelmatig toch wat zenuwachtige leerlingen in de school te zien zijn! Nog snel komen ze even langs bij hun juffen of meesters. Ze zoeken elkaar op...wachtend op het examen of dolblij als ze er zelf doorheen zijn of als de ander is geslaagd!
In Purmerend en omstreken zullen er dit jaar ook van leerlingen van het praktijkonderwijs, vlaggenstokken met schooltassen te zien zijn!

13-06-2013
Woensdag 12 juni hebben onze fantastische veilingmeesters Esma en Tamara, het bedrag opgehaald wat het schilderij heeft opgebracht.
Het schilderij is gemaakt door onze lieve, sterke Stefanie Kwantes en heeft het mooie bedrag van 76 euro opgeleverd.

Minimarkt 2a
10-06-2013

IK HOU VAN MIJ.....THEATERVOORSTELLING KIKID

Het ging wat anders, dan we gewend waren... De theatervoorstelling 'Benzies en Batchies'  werd deze keer als het ware in stukjes geknipt.... Steeds een scène,...en daarna kwamen de acteurs direct terug in de groepjes om erover te praten. Dat werkt!

Op donderdagmiddag 30 mei 2013, hebben de derdeklassers zich zichtbaar vermaakt in het Werkatelier.... Weer eens wat anders, dan in de klas... Lekker schemerig, boeiende scènes, herkenbare of spannende situaties, leuke acteurs...  Genoeg te zien en te beleven!... Meteen na de eerste scène kwam de boodschap 'binnen'  bij de leerlingen....en dat is zo gebleven: negentig minuten lang!

Voor de zesde keer speelden studenten van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met Kikid, het theaterstuk en opnieuw met succes! De acteurs hielden de leerlingen keer op keer een spiegel voor rond de thema's seksuele moraal en zelfbeeld.  Door te werken met kleine groepjes, komen - de meeste - tongen los en leveren leerlingen enthousiast hun bijdrage.

Met dank aan de spelers van Kikid: het was een succesvolle en leerzame middag voor onze derdeklassers Praktijkonderwijs!

Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door financiering met de cultuurkaart.
Voor meer informatie over Kikid: www.kikid.nl

/14
Label:

05-06-2013
Dinsdag 4 juni hebben we op school een zeer interessante voorlichting gehad over Social Media. De ouders die aanwezig waren hebben handreikingen gekregen hoe ze om kunnen gaan met alle vormen van Social Media. Alle ouders bedankt voor uw komst en we hopen dat u door deze avond weer wat wijzer bent geworden op dit gebied.

MEE Zaanstreek- Waterland gaf de voorlichting en maakte gebruik van een powerpoint, welke u via deze link kunt bekijken.

Met vriendelijke groet,
Mevr. I. Krug
Directeur W.J. Bladergroen

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter