School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
21-12-2012
De leerlingen van W.J.Bladergroen Praktijkonderwijs hebben op 18 december jongstleden 45 leden van de Zonnebloem een kerst high tea aangeboden.

Wanneer u op onderstaande link klikt ziet u de reportage van RTV Purmerend over deze feestelijke gebeurtenis.

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter