School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
07-05-2013

Beste ouders,

Op dinsdag 4 juni organiseren we een ouderavond met als onderwerp Social Media. De avond wordt gegeven in samenwerking met MEE.

Er komen 2 sprekers: De heer Hampsink, informatie specialist en mevrouw Mulder, consulent en trainer. 

De avond ziet er als volgt uit:

19.00 uur inloop, start voorlichting om 19.15 uur, afgelopen om 21.15 uur.

U ontvangt nog een uitnodiging via de mail, maar deze datum kunt u alvast noteren in uw agenda!

De vorige avond die we georganiseerd hadden voor de ouders, ontbrak namelijk de politie die over dit onderwerp zou praten.

Er waren toen meerdere ouders die teleurgesteld waren, vandaar dat we alsnog een avond organiseren.

We hopen op een hoge opkomst!

Met vriendelijke groet,
Mevr. Krug
Directeur W.J. Bladergroen

plaatje ouderavondMeer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter