School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
23-04-2013

Verslag Levend Stratego

Vrijdag 19 april was het zo ver, alle eerste klassen van het vmbo gingen Levend Stratego spelen in het Purmerendse Bos. Zoals altijd was het spannend of het een beetje mooi weer zou worden. Op een klein buitje na hebben we gelukkig kunnen genieten van lekker weer. In beide partijtjes werd slim gespeeld, wie waren de zoekers en wie zou de vlag toch zijn…

levend stratego 3.1

We begonnen bij school en we gingen met z’n allen gezellig fietsen lekker sportief bezig dus. Toen we in het Purmerbos aan kwamen werden we in twee groepen verdeeld. Na de uitleg en het verdelen van de kaartjes gingen we beginnen met het spel. Iedereen ging als een beest rondrennen en de vlag ging zich verstoppen. Na al dat rennen een verdiende pauze in het zonnetje met wat lekkers. En daarna nog een rondje omdat we het zo leuk vonden. Klas 1F en 1H bleken de beste zoekers te zijn, maar het scheelde niet veel. En daarna gingen we lekker weekend vieren.
Eline, Giavanna, Richella klas 1F

levend stratego 1.3  levend stratego 2.1

Het eerst volgende uitje staat gepland op 8 mei, gezellig beesten kijken in Artis.


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter