School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
06-05-2013

PAZZUP!!! GASTLESSEN VAN PRORAIL

In de week van 15 april 2013 hebben gastdocenten van ProRail aan de leerlingen van de derdeklas Praktijkonderwijs tijdens de themalessen het programma PAZZUP gepresenteerd.

 

Deze lessen gaan over de gevaren rond het spoor: nog snel tussen gesloten spoorbomen door zigzaggen, de hond uitlaten langs het spoor, spelen vlakbij voorbij razende treinen. Ook wordt aandacht besteed aan vandalisme langs het spoor. Steeds vaker zijn er meldingen van het onklaar maken van spoorwegovergangen, fietsen of winkelwagens op het spoor leggen of zelfs een betonblok aan een viaduct boven het spoor hangen. Deze acties van jongeren beginnen vaak met stoer doenerij en opjutgedrag. 

ProRail is onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor. Met deze gastlessen wil ProRail dit onderwerp - in het hele land - bij de leerlingen onder de aandacht brengen. Zij proberen met deze lessen de leerlingen bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme langs het spoor. De gevolgen blijven niet bij vertragingen van de treinen. Machinisten raken getraumatiseerd door deze acties. En niet in de laatste plaats: jongeren worden verminkt, invalide of overleven hun ondoordacht gedrag niet. 

De gastlessen kregen nog een vervolg met korte opdrachten en een kleine toets. 

Voor meer informatie: www.pazzup.nl


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter