School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
Dinsdag 4 juni hebben we op school een zeer interessante voorlichting gehad over Social Media. De ouders die aanwezig waren hebben handreikingen gekregen hoe ze om kunnen gaan met alle vormen van Social Media. Alle ouders bedankt voor uw komst en we hopen dat u door deze avond weer wat wijzer bent geworden op dit gebied.

MEE Zaanstreek- Waterland gaf de voorlichting en maakte gebruik van een powerpoint, welke u via deze link kunt bekijken.

Met vriendelijke groet,
Mevr. I. Krug
Directeur W.J. Bladergroen

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter