School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
17-06-2013

Paul Verkeerseducatie verzorgt onvergetelijke dag voor derdeklassers praktijkonderwijs!

De leerlingen van de derde klas, vroegen er al naar in september van dit schooljaar: 'Juf, gaan we dit jaar eindelijk buggy rijden?' Al zeker vier jaar wordt voor de derdejaars leerlingen van het praktijkonderwijs, een dag met verkeersworkshops georganiseerd.

 

Tot vorig schooljaar, kwam Verkeersschool Hoek Bouma B.V. voor een dag vullend programma. Deze keer heeft Paul Verkeerseducatie een 'Verkeersmarkt' verzorgd. 

 

Het was een prachtige dag, deze vrijdag de 7e juni! De zon lachte, de leerlingen hadden er zin in en de begeleiders van Paul Verkeerseducatie niet minder! De dag heeft tot doel de jonge verkeersdeelnemers bewust te maken van hun gedrag en de eventuele gevolgen. De dag bestond uit zes onderdelen. 's Morgens kregen de leerlingen drie voorlichtingen, 's middags waren de activiteiten buiten. 

De ochtend...
De film 'Keihard onderuit' is weliswaar een wat gedateerde film, maar de inhoud liegt er niet om. De leerling wordt 'keihard' geconfronteerd met onverantwoord en stoer verkeersgedrag en de ernstige gevolgen.... 

De les met de 'kantelsimulatie' werd gestart met een gesprek over wel of geen veiligheidsgordels, bij wie je wel of juist niet in de auto stapt, wat je doet als je met iemand mee zou rijden na afloop van een feest en die persoon blijkt teveel te drinken en hoe je gaat reageren als je bij iemand in de auto zit die onverantwoord rijgedrag laat zien. De les eindigt met een nagebootste situatie dat de auto op de kop ligt en...hoe kom je dan uit de veiligheidsgordels....?
Een rasechte Amsterdamse ambulancebroeder (inmiddels met pensioen), weet de leerlingen te boeien door te vertellen over zijn ervaringen op de ambulance. Dertig jaar op de ambulance.....dan maak je nogal eens wat mee. Hij wijst de leerlingen op stoer en onverstandig rijgedrag, onjuist gebruik van de valhelm of de gevolgen van géén helm dragen. Hij weet de soms bloederige beelden bij zijn verhaal met veel humor te presenteren, maar benadrukt de ernst van de zaak. Zijn verhaal komt duidelijk binnen bij de leerlingen. 

De middag....
In de middag worden de leerlingen actief ingezet op drie onderdelen. 

Ze mogen de vrachtwagen beklimmen en zelf ontdekken hoe lastig het is voor een vrachtwagenchauffeur om verkeersdeelnemers te zien die in de dode hoek terecht komen en wat ze eraan kunnen doen om uit die gevaarlijke dode hoek te blijven. 

De ambulancebroeder confronteert de leerlingen met de ongemakken die een rolstoelgebruiker kan tegen komen en hoe ingewikkeld het kan zijn om slechtziend of blind een weg in het verkeer te vinden. De leerlingen ervaren deze lastige situaties daadwerkelijk door met de rolstoel te rijden. Ook krijgen ze een bril op waardoor ze niets kunnen zien en worden op pad gestuurd met een blindenstok. 

Het spannendste onderdeel was natuurlijk het rijden met de 'buggy's'. De jongens en meiden konden bijna niet wachten op hun beurt! Na een korte uitleg, reden ze een rondje op het parkeerterrein bij de sportvelden. Een tweede rondje werd het hen moeilijker gemaakt, door de alcoholbril, waardoor ze konden ervaren wat alcohol met je gezichtsveld kan doen en hoe lastig dat kan zijn als je moet rijden....

Kortom: een succesvolle dag met blije gezichten van leerlingen! 

Bedankt, Paul Verkeerseducatie!! We zien jullie volgend jaar graag weer en we weten nu al zeker dat de nieuwe derdeklassers al in het begin van het schooljaar naar jullie zullen vragen!

/18
Label:

 


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter