School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
01-07-2013

W.J. Bladergroen krijgt Europese subsidie

ESF 

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds.

W.J. Bladergroen praktijkonderwijs heeft een subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen.
Onder de projectnaam: “Bladergroen werkt aan wat werkt.”
De belangrijkste doelstelling voor praktijkonderwijs is Arbeidstoeleiding. Met ons onderwijs werken we toe naar een plaats op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen.
Dat kan ook betekenen dat leerlingen na het praktijkonderwijs nog doorleren en dus wat later gaan werken.
Alle activiteiten die wij ondernemen met onze leerlingen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor subsidie.
Vaklessen, stages, IOP en coaching zijn de belangrijke aandachtspunten.
We hebben deze activiteiten in kaart gebracht en de kosten daarvan als subsidie aangevraagd in april 2012.
De  subsidie is toegekend voor het schooljaar 2012-2013.
Deze activiteiten worden bijgehouden op urenstaten.
Aan het eind van het jaar wordt dat gecontroleerd en op basis van die controle wordt dan het subsidiebedrag vastgesteld.
Met de subsidie kunnen we de komende jaren activiteiten ondernemen die bijdragen aan een goede doorstroming naar de arbeidsmarkt.


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter