School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
11-07-2013

Op 5 juni vond onze jaarlijkse mini mini markt plaats op het schoolplein van Bladergroen. Leerlingen uit het tweede leerjaar van Mandela en Bladergroen starten eigen mini-ondernemingen en verzilveren hun inspanningen op de markt. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Dit jaar gaat de opbrengst naar Kika. Leerlinge Stephanie uit 4C van het praktijkonderwijs speelt een centrale rol. Zij kreeg vorig najaar te horen dat ze ziek is en heeft inmiddels een operatie en verschillende kuren achter de rug. Speciaal voor de mini-mini markt heeft ze een schilderij gemaakt dat bij opbod werd verkocht. Irma Krug van Bladergroen troefde de andere bieders af en spekte zo de pot voor Kika flink. Ook leerlingen uit Stephanies klas zetten hun beste beentje voor. Waar het kan collecteren zij voor Kika. Dus als ze langskomen … geef!
De opbrengst was uiteindelijk een mooi bedrag van € 684,30. Klik hier voor de bedankbrief van Kika.


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter