School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
28-08-2013

Beste leerlingen, ouders,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
Ik hoop dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en dat alle leerlingen met heel veel plezier weer aan de slag gaan.

De eerste week staat in het teken van de introductie, zowel op school als buiten de school. Zo gaan bijvoorbeeld de eerste klassen van het vmbo op kamp naar Heino.
Ook wordt de gang van zaken op school uitgelegd; wat verwachten we van elkaar en hoe gaan we met elkaar om. En als we de eerste kennismaking achter de rug hebben, beginnen de lessen.

De eerste ouderavonden komen er ook aan. U ontvangt daar via de mail verdere informatie over. Hiervoor is het van belang dat de school uw emailadres heeft. U heeft hierover informatie gehad hoe u dat kunt doorgeven.

Namens alle medewerkers wil ik iedereen veel succes wensen dit schooljaar. We maken er met z’n allen een mooi jaar van!

Met vriendelijke groet,

Mevr. Krug
Directeur W.J. Bladergroen


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter