School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
07-05-2014
Gisterochtend zijn alle medewerkers van Bladergroen en het Centraal Bureau in de aula en docentenkamer van SG Nelson Mandela bijgepraat en weer aan de slag gegaan. Ook de leerlingen zijn in de aula van SG Mandela over de laatste stand van zaken geïnformeerd. Een deel van het gebouw blijft tot de zomervakantie afgesloten. De rest van het gebouw is vrijgegeven. De ventilatie heeft het hele weekeinde zijn werk gedaan en het niet afgesloten deel van het gebouw is getest en schoon en veilig verklaard voor gebruik door leerlingen en medewerkers.

Deze week hebben de leerlingen van Bladergroen nog een aangepast rooster. Vanaf volgende week zal het normale rooster worden gevolgd. Tien van de zevenentwintig klassen zullen de rest van dit schooljaar buiten het gebouw van Bladergroen les krijgen. Het vmbo heeft onderdak gevonden op de vmbo-campus en de klassen van de Internationale Schakelklas kunnen terecht in het Jan van Egmond Lyceum. Het praktijkonderwijs blijft in het gebouw van Bladergroen. Na de zomervakantie kunnen ook de andere leerlingen daar weer les krijgen.

De herstelwerkzaamheden zullen tijdens de zomervakantie starten. De verwachting is dat deze in augustus afgerond kunnen worden.

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter