School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
07-04-2015
Maandag 13 april organiseren de medezeggenschapsraad en de ouderraad in samenwerking met SG. W.J. Bladergroen een grote ouderavond:“ouders voor ouders”.
Op deze avond worden u verschillende workshops aangeboden. Alle onderwerpen hebben direct te maken met de opvoeding en de begeleiding die uw kind wellicht nodig heeft. Onderwerpen waar u en wij regelmatig mee worden geconfronteerd.
Dit zijn de onderwerpen die worden behandeld:
- Qpido: een voorlichting over liefde, relaties, dwang en seks. Zie http://www.qpido.nl
- Brijder: over alcohol en drugs bij jongeren. www.brijder.nl
- Wijk- en jeugdpolitie: Social media. Voordelen en gevaren
- Praktijkonderwijs: Profijt. We hebben het al eerder aangekondigd, het nieuwe systeem om taken en prestaties van de leerlingen te volgen en te begeleiden.  
- Vmbo en ISK: wat kunnen ouders zien en volgen in Magister?
- Voor de ouders van de leerlingen uit het tweede leerjaar praktijkonderwijs wordt er op die avond ook aandacht besteed aan de stage en aan het komende meerdaagse schoolreisje. Deze dient u aan te vinken, daar hij voor u van belang is.

De school is open om 18.45 uur, koffie en thee staan klaar. De avond is dit keer alleen voor ouders en verzorgers.

U kunt zich inschrijven voor één of meerdere workshop door het inleveren van het strookje, alle ouders hebben nl. hiervoor een brief ontvangen.
Dit strookje graag inleveren voor 10 april 2015 bij mw. N. Lesage (bij de loge).

Deze ouderavond is op verzoek van veel ouders en daarom hopen wij u allen op 13 april te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Ouderraad, MR en schoolleiding van SG W.J.Bladergroen

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter