School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
06-08-2015

Afgelopen vrijdag, 31 juli, is onze zeer gewaardeerde collega

Miep Koelink overleden. Het bericht heeft ons diep geraakt.
Miep was werkzaam als techniekdocent op onze school. Naast het lesgeven was Miep ook werkzaam als vertrouwenspersoon en lid van de school MR.
Haar vakmanschap als docent, haar liefde voor de leerlingen, op W.J. Bladergroen zullen we haar enorm missen.
Op 5 augustus hebben we waardig afscheid van haar genomen.
We wensen de familie heel veel sterkte toe.
 
Namens alle medewerkers van W.J. Bladergroen,
 
Irma Krug
Schooldirecteur W.J. Bladergroen

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter