School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
25-02-2016
Collage Stagebuffet
Per jaar kunnen wij voor onze leerlingen in het Praktijkonderwijs, rekenen op 80.960 uur stage bij onze stagebedrijven in Purmerend en omgeving. Op donderdag 25 februari werd er als dank op SG W.J. Bladergroen aan alle begeleiders uit deze bedrijven een stagebuffet aangeboden.

De hele middag was de groep leerlingen van de bovenbouw Praktijkonderwijs en de Entree-opleiding, druk bezig met de voorbereidingen. Er werd een knap staaltje werk geleverd! Rond half zes werd een prachtig buffet geopend, met veel verschillende, kleurrijke en smaakvolle gerechten. Net als eerder in de keuken, lieten de leerlingen ook bij het buffet, een professionele inzet zien! Er was dan ook een groot applaus voor hen, toen ze in het zonnetje werden gezet.
De avond werd door veel genodigden bezocht en we kijken dan ook met trots terug op een geslaagde avond!

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter