School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
17-03-2016
Op ‘De dag van de Leerplicht’ waren de leerlingen van SG W.J. Bladergroen vrij! Hun docenten hadden een studiedag.
De studiedag werd verzorgd door Hans Kaldenbach en zijn programma werd fantastisch geïllustreerd door Amar el Ajjouri, met zijn treffende acteurswerk.
De docenten werden getraind in het omgaan met macho-mannetjes en straattaal. De dag was intensief met veel informatie, uitwisseling van ervaringen, tips, theorie en humor. Iedereen was het na afloop eens: het was een leerzame studiedag!


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter