School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
09-05-2016
2015-2016 Bureau Discriminatiezaken Derdejaars 
In de week na de mei-vakantie, verzorgde Bureau Discriminatiezaken voor de derdeklassers van het Praktijkonderwijs gastlessen. De lessen hadden als insteek 'wat zou JIJ doen als...'

Met een aantal stellingen werd de les opgewarmd. De leerlingen konden kiezen tussen twee kanten in het lokaal. Ze moesten letterlijk 'bewegen' naar de plek die bij hen paste: eens of oneens met de stelling. Dat gaf wel wat onrust, maar het bleek een prima manier te zijn om de leerlingen te laten nadenken. Natuurlijk is het ook best lastig om zo duidelijk 'kleur' te bekennen. Al je klasgenoten kunnen zien waar jij voor kiest!

Na deze bijzondere activering van de leerlingen, werd gekeken naar een clip waarbij de vooroordelen flink werden opgeroepen. Ook dit gaf interessante en goede discussies. De les werd afgesloten met een filmpje over pesten op het schoolplein. De leerlingen werden stap voor stap aan het denken gezet over de rol van pesters, helpers en meelopers en ook de rol van de 'gepeste' bleef niet onbelicht.

Mooie momenten, best heel persoonlijke bekentenissen, discussie. Het zat er allemaal in! Trots op onze derdeklassers, die in deze lessen hebben laten zien dat ze serieus kunnen nadenken en meedenken over iets wat als iets kleins kan beginnen, maar wat grote gevolgen kan hebben voor de ander..... Klasse!

Bedankt Bureau Discriminatiezaken en graag weer tot volgend jaar!


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter