School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
25-08-2016

De vakantie is bijna afgelopen en wat fijn dat we jullie allemaal snel weer zien op school!
Mn. de nieuwe leerlingen een extra welkom, het is altijd spannend om op een nieuwe school te beginnen.

We verwachten de leerlingen op woensdag 31 augustus op school:

1e jaars VMBO en 1e jaars PRO om 09.30 uur in de aula

2e jaars VMBO        - 10.00 uur (lokaal zie mededelingenbord)
2e + 3e jaars PRO  - 10.15 uur      ,,
BB en Entree PRO   - 12.15 uur       ,,


Alle ISK-klassen    - 09.15 uur (lesflat, 4e verdieping)


Allemaal veel plezier dit schooljaar en heel veel succes!


Met vriendelijke groet,

Mevr. I. Krug
Directeur W.J. Bladergroen


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter