School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
22-02-2017

img1487788654400

Het Open Huis was weer erg geslaagd! De gekleurde pijlen op de vloeren, hielpen de bezoekers met de weg vinden in de school.

Er werden voorlichtingen gegeven, er was veel informatie bij de lokalen te krijgen en vooral bij de praktijkvakken was van alles te doen. Van het aantal spijkers raden in het technieklokaal, tot iets lekkers maken in de keuken, tot nagels lakken bij het vak zorg en welzijn.

De sfeer was goed, niets was teveel om de mogelijk nieuwe leerlingen en hun ouders op hun gemak te stellen! Met speciale dank aan alle leerlingen die op deze avond geholpen hebben om het Open Huis tot een succes te maken! 

img1487788813381


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter