School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
24-05-2017

img1495642973395

In de week van 15 en 22 mei, hebben de derdeklassers twee gastlessen gevolgd binnen het Project Roze en de Regenboog in samenwerking met Clup Welzijn, Stichting ReR en Bureau Discriminatiezaken. 

De eerste les ging over 'anders zijn'. De leerlingen werden door middel van stellingen met stemkaarten uitgedaagd hun mening te geven over verschillende situaties. Het bijzondere van deze les was ook dat er gasten aanwezig waren uit de LHBT-gemeenschap (LHBT=lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender). Zij vertelden hun verhaal en stonden open voor vragen van leerlingen. Een mooie ervaring!

De tweede les ging over identiteit: wie ben je, wat zit er achter wat er aan de buitenkant te zien is. Het is niet altijd wat het lijkt. Over vooroordelen, proberen iets van meerdere kanten te bekijken en samen praten over wat je als normaal of vreemd ziet. Leerzaam, leuk, spannend!

We zijn trots op onze derdeklassers, want het waren moeilijke thema's maar ze hebben zich er goed doorheen geslagen! Deze lessen krijgen nog een staartje met de afsluitende theater-voorstelling 'Let's talk about' door de theatergroep 'Mind Mix'.

We zien er naar uit!!!


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter