School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
24-05-2017

Op 22 mei zijn de eerste ENTREE-examens afgenomen. Het ging deze eerste dag om de kennisexamens voor de sectorvakken. 

In de komende weken zien we de leerlingen terug voor de examens Rekenen en Nederlands. Ook leggen zij een 'Proeve van bekwaamheid' af binnen hun stagebedrijf.

Spannende tijden!

img1495649818848


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter