School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
27-09-2017

Bijna 4 weken school achter de rug, dus “de kop is eraf” van het nieuwe schooljaar.

De eerste week stond in het teken van 'weer wennen' aan het naar school gaan, heb je wel een leuke klas, welke docenten geven je les, kortom de introductieperiode.

De nieuwe eerste jaars van het VMBO zijn op kamp geweest en dit was een zeer geslaagde gebeurtenis!

Het voelt nu alweer als heel gewoon om elke dag naar school te gaan en belangrijk daarbij is dat iedereen met PLEZIER naar school gaat.

Dus: veel plezier en heel veel succes dit schooljaar!

Mevr. Krug

Schooldirecteur W.J. Bladergroen


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter