School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
05-12-2017

Op 5 december was het gezellig druk in de school! 's Morgens werd er door de klassen van het VMBO Sinterklaas gevierd en 's middags was het feest voor de onderbouwgroepen van Praktijkonderwijs. De mentoren hebben zich weer onuitputtelijk uitgesloofd om er een paar gezellige uurtjes van te maken. Samen film kijken met lekkers, Sinterklaasspel, surprises, chocomel en speculaasjes! Twee leerlingen staken zich in de Pietenpakken! Daar moest je gewoon wel vrolijk van worden! Een geslaagd Sinterklaasfeest, daar zal iedereen het over eens zijn! Volgend jaar weer? Pietjes? 

Pietjes Estelle en Daniëlle


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter