School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
16-01-2018

Begin van dit schooljaar is de inspectie op school geweest om een zogeheten 'Risicoanalyse' uit te voeren. Dit gebeurt op alle scholen elke 4 jaar.

Twee inspecteurs bezoeken dan de gehele dag de school en spreken met de schoolleiding, docenten, zorgfunctionarissen, leerlingen, stagebedrijven en bezoeken ook veel lessen.

Ze toetsen aan de hand van standaarden uit het onderzoekskader 2017.

Uitkomst:

SG W.J. Bladergroen, deelschool praktijkonderwijs, voldoet aan de
wettelijke eisen inzake haar kwaliteit. Zij wordt dan ook opgenomen
in het reguliere schooltoezicht van de inspectie.
De school voldoet ook reeds aan een aantal eigen kwaliteitsnormen.
De school kan in de toekomst in aanmerking komen voor een
onderzoek naar 'goede kwaliteit'.

Een goed resultaat dus!

Alle medewerkers, ouders en leerlingen gefeliciteerd!

Indien u het hele rapport wil lezen dan verwijs ik u naar de website https://www.scholenopdekaart.nl

Over 5 weken zet de inspectie het rapport op deze site.

 

Met vriendelijke groet,

I.Krug

Schooldirecteur W.J. Bladergroen


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter