School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
07-06-2019


Op vrijdag 7 juni, parkeerde een grote vrachtwagen op het schoolplein van "Go safe verkeerseducatie" uit Heerhugowaard.

De derdeklassers van het Praktijkonderwijs kwamen die dag vol verwachting naar school, want wie wil er nu niet achter het stuur van een Smart?

Maar naast het Smart rijden, waren er nóg 6 workshops op deze dag, waaronder ‘de dode hoek’ en ‘de ambulancebroeder vertelt’. Kijken, luisteren en zelf ervaren!

De inzet was om leerlingen bewuster te maken van het feit dat zij zelf met hun gedrag in het verkeer een belangrijke invloed hebben op hun veiligheid en die van anderen.

Smarties

Bedankt Go Safe verkeerseducatie! Graag tot volgend jaar!


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter