School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
05-07-2019
Vrijdag 5 juli was een spannende dag voor de derdeklassers van het Praktijkonderwijs. Na een schooljaar met veel nieuwe dingen, zoals vaker en meer huiswerk, stage buiten de deur en het kiezen van een sectorvak om in de Bovenbouw mee verder te gaan, kregen zij hun examendossier voor het eerst in handen. Voor alle vakken en de stages die de leerlingen met succes hebben afgesloten, waren er mooie certificaten. De meesten moesten al gauw meer dan tien handtekeningen zetten! 
 
Het examendossier wordt in de Bovenbouw verder opgebouwd met nóg meer certificaten, maar ook eigen werk van de leerlingen, zoals een stageverslag en een PowerPoint-presentatie. 
Het examendossier wordt afgesloten met een assessment. De leerling presenteert zijn examendossier aan de mentor en een assessor van een collega-praktijkschool. Met een feestelijke avond, ontvangen de leerlingen uiteindelijk de kers op de taart: het diploma! 
 
SmartSelect 20190708 205131 Gallery

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter