School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
01-07-2019

Op maandag 1 en dinsdag 2 juli, was het in de vroege avond druk op SG W.J. Bladergroen! Aan de leerlingen die examen deden voor het diploma Praktijkonderwijs én voor de leerlingen van de Entree-opleiding (MBO-1) werden de diploma's uitgereikt!

Vanaf eind mei was er toch echt een zekere mate van examenkoorts waar te nemen in de school. Met de examens voor de deur, begon het erom te spannen. De leerlingen van de Entree-opleiding namen het voortouw, met examens Nederlands, Rekenen en Vakkennis. Na deze theoretische vakken volgden de Proeven van Bekwaamheid, die werden afgelegd in de stagebedrijven. Dat waren mooie momenten met fijne resultaten!

98% van de leerlingen kreeg op 1 juli het diploma uitgereikt. Eén leerling doet later dit jaar nog examen. Enkele leerlingen uit deze groep blijven ook komend schooljaar op SG W.J. Bladergroen. Zij gaan starten met MBO niveau 2. De andere leerlingen stromen óf uit naar betaald werk óf starten met een niveau-2 opleiding op één van de ROC's in de regio.

De jongens en meisjes die het PRO-examen hebben afgelegd, waren al even gespannen voor het eindgesprek over het Examendossier. Het is dan ook best een uitdaging om samen met je mentor - dat wel - je verhaal te moeten doen aan een assessor die van een andere praktijkschool komt! Maar het is gelukt en de opluchting bij de meeste leerlingen was groot! Maar liefst 32 leerlingen hebben hun Praktijkschooldiploma ontvangen. De meesten van hen zullen komend schooljaar binnen onze school verder gaan met de Entree-opleiding.

Trotse leerlingen, trotse ouders en niet in de laatste plaats ook trotse medewerkers!

img1563446731717&


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter