School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
26-08-2012
Op maandag 9 juli, was het vol in de aula van Bladergroen. Alle 27 leerlingen die opgingen voor het examen, namen hun diploma in ontvangst! En dat moest natuurlijk samen met familie en vrienden!
Na een pilotjaar, met een kleine groep leerlingen in 2010-2011, werd in september 2011 gestart met een grote groep leerlingen binnen de sectoren Economie, Horeca, Techniek en Zorg en Welzijn.
De AKA-leerlingen gingen drie dagen naar school en liepen twee dagen stage. Ze werkten onder andere aan een vakboek, Nederlands en rekenen. Ze volgden de lessen voor het sectorvak en ze lieten in hun stagebedrijf zien wat ze waard zijn.

De leerlingen hebben examen gedaan in de vorm van een 'masterproof'  en een panelgesprek. De sfeer was goed tijdens de uitreiking op deze negende juli... veel blije en trotse gezichten. Een lach, maar ook een enkele traan...
De toekomstplannen van deze leerlingen zijn verschillend. De een kiest voor een vervolgopleiding op het MBO, de ander kiest ervoor om te gaan werken.

Heel veel succes en geluk voor de toekomst!

DSC01773 DSC01810
DSC01934 DSC02035
DSC01900

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter