School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
07-05-2012
Leerlingen van de tweede klas vmbo van Bladergroen zijn vanochtend op pad geweest met bewoners van de Prinsenstichting. Het werd een vrolijke tocht; het weer zat mee en de wandelaars werden voorafgegaan door twee drummers.
De tocht vond plaats in het kader van de Maatschappelijke Stage. Onder het thema “Iedereen in beweging” wandelden de leerlingen met geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten volwassenen die gebruik moeten maken van een rolstoel. De wandeling vond plaats op het terrein van de Prinsenstichting en werd begeleid door docenten en begeleiders van de Prinsenstichting. Voor de meivakantie hebben de leerlingen voorlichting gehad over het werk en bewoners van de Prinsenstichting.

wandelingprinsenstichting7mei12-37site wandelingprinsenstichting7mei12-43site

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter