School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
18-04-2012
Ook op Bladergroen besteden we aandacht aan deze speciale dag! De meeste leerlingen hebben van thuis een T-shirt meegenomen en daar slogans tegen het pesten opgeschreven. Tijdens de grote pauze willen we met de hele school het T-shirt dragen. Een leerling van de leerlingenraad zal er iets over vertellen en de aftrap geven. We hopen dat het een leuke, gezellige en leerzame dag wordt. En al heeft het maar een heel klein beetje effect... dan is dat al winst!!

545272 stoppesten18apr12site-1 545274 stoppesten18apr12site-3
545273 stoppesten18apr12site-2

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter