School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Entree-opleiding (MBO niveau 1)
Aan het eind van de bovenbouw ronden de leerlingen de praktijkschool af met een diploma voor Praktijkonderwijs. Na het behalen van het PRO-diploma kan, indien mogelijk, gestart worden met de Entree-opleiding. Deze opleiding kan 1 of 2 jaar beslaan. De Entree-opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Bladergroen biedt in samenwerking met ORGB (een ROC) de opleiding Entree aan. Binnen deze opleiding zijn er negen profielen. Het profiel waarvoor de leerling kiest moet passen bij de stage/BPV.

25250 - Assistent bouwen, wonen en onderhoud
25251 - Assistent dienstverlening en zorg
25252 - Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie
25253 - Assistent installatie- en constructietechniek
26254 - Assistent logistiek
25255 - Assistent mobiliteitsbranche
25256 - Assistent procestechniek
25257 – Assistent verkoop/retail
25258 - Assistent plant en (groene) leefomgeving.

Wat moet de leerling (deelnemer) ervoor doen?
Je volgt theorie- en praktijklessen via school. Zo ontwikkel je praktische vaardigheden in je werkomgeving. Naast de praktische leervakken is er aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook voor rekenen, LB (Loopbaan en Burgerschap) en een keuzedeel. Daarnaast stel je een portfolio samen waaruit blijkt welke vaardigheden en kennis je je eigen hebt gemaakt tijdens de opleiding.

Beroepspraktijkvorming
In deze opleiding ga je minimaal 16 uur per week stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je drie dagen per week naar school, om je theorielessen te volgen. In de opleiding dien je minimaal 640 praktijkuren per opleidingsjaar te maken en ga je 360 uur naar school voor je theorielessen.

Examen
Het examen bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een afgerond portfolio
  • examen rekenen en Nederlands
  • voldoende beoordeling voor stage/BPV
  • Proeve van Bekwaamheid.

In januari wordt een Bindend Studieadvies gegeven.

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter