School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

De leerling kiest twee praktijkvakken voor een mogelijke beroepssector. Er vindt een verdere oriëntatie plaats op persoonlijke interesse, capaciteiten en inzet van de leerling. Leerlingen maken kennis met beroepsvaardigheden door de interne stages en de leerling werkplekken. De interne stage wordt op school aangeboden gedurende drie uur in de week. De leerling werkplek (LWP) is extern bij een stageadres gedurende 1 dag per week.

Het doel van het 3e leerjaar is:
• oriënteren op een beroepssector.
• ontwikkelen van algemene arbeidscompetenties.
• ontwikkelen van de sociale competentie en zelfredzaamheid van de leerling.
• ontwikkelen van stage vaardigheden.
• aanbieden van algemeen vormend onderwijs.

INSCHRIJVEN5-198

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter