School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

De onderbouw wordt gekenmerkt door een eerste oriƫntatie op de vijf verschillende sectoren en een onderwijsaanbod dat gericht is op algemene praktische vaardigheden. (zelfredzaamheid). Aan het eind van de onderbouw wordt samen met de leerling een keuze voor twee mogelijke beroepssectoren bepaald.

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter