School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie:

Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht.

De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.

 

W.J. Bladergroen is in 2003 van start gegaan op verzoek van het Samenwerkingsverband VO Waterland.


De directeur van SG W.J. Bladergroen is mevrouw Krug.

Er zijn drie afdelingen bij SG W.J. Bladergroen:

• VMBO-onderbouw, voor leerlingen met extra ondersteuning-LWOO

• Internationale Schakelklas (ISK)

• Praktijkonderwijs.

Elke afdeling staat onder leiding van een teamleider die leiding geeft aan een vast team van docenten.

De teamleiders en alle docenten zorgen voor een optimaal schoolklimaat waarbinnen vijf kernwaarden (zie jaarboekje) centraal staan.

De teamleiders op onze school zijn:

Mevrouw de Bie - Praktijkonderwijs, Entree-opleiding

Mevrouw Bremer - VMBO-onderbouw, ISK

Het loket VO-Waterland/medewerkers van het SWV zit in ons gebouw.

Binnen het SWV zijn specialisten werkzaam op het gebied van psychologischen didactisch onderzoek, maatschappelijk werk, ambulante begeleiding, orthopedagogiek en remediale hulp.

Het SWV kan diensten verlenen aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio.

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter