School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
Het VMBO kent vier zogenaamde leerwegen. Als leerlingen van de basisschool komen worden ze in een leerweg geplaatst. Na de tweede klas worden ze aan de hand van de resultaten opnieuw in een leerweg geplaatst.

De leerwegen verschillen in de manier van leren die het beste bij je past. De één werkt en leert liever met zijn handen, de ander duikt graag in de boeken. In het VMBO kun je meerdere kanten op. Er zijn vier leerwegen.

Basisberoepsgerichte leerweg
In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je het meest praktijkles (twaalf uur of meer per week). Je wordt voorbereid op een beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Je leert heel gericht voor één vak of werkgebied. De praktijkvakken zijn hier dus erg belangrijk. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar de niveaus 1 en 2 van het MBO.

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg is moeilijker dan de basisberoepsgerichte leerweg. Je kunt dat merken aan de inhoud van de lessen en het tempo dat hoger is dan bij de basisberoepsgerichte leerweg. Bij de kaderberoepsgerichte leerweg krijg je algemene vakken en ongeveer twaalf uur per week een beroepsgericht programma.

De kaderberoepsgerichte leerweg is een gerichte voorbereiding op een beroepsopleiding in het MBO. Deze leerweg kun je het beste kiezen als je niet opziet tegen behoorlijk wat leren en als je ook praktisch bezig wilt zijn.

Je kunt toegelaten worden tot de hoogste niveaus (3 en 4) van het MBO.

Gemengde leerweg
Net als bij de theoretische leerweg krijg je bij de gemengde leerweg algemene vakken en een beroepsgericht programma. Dat beroepsgerichte programma krijg je gemiddeld vier uur per week.
De gemengde leerweg geeft je een algemene opleiding én bereidt je gericht voor op een beroepsopleiding in het MBO.
Deze leerweg is echt iets voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren en later een bepaald beroep willen uitoefenen.

Met de gemengde leerweg kun je toegelaten worden op de hoogste niveaus van het MBO, niveau 3 en 4.

Theoretische leerweg (=mavo)
De theoretische leerweg heeft alleen algemene vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, wiskunde, Natuur-en scheikunde 1 en 2, Aardrijkskunde, Geschiedenis, biologie, maatschappijleer 2 en economie.
Je leert nog niet voor één beroep, maar je krijgt een algemene opleiding.
Deze leerweg kun je volgen als je weinig moeite hebt met leren en als je ook nog wel verder wilt studeren.

Je kiest een sector, waarin je alleen algemene vakken krijgt. Als je slim kiest, kun je verschillende sectoren tegelijk volgen. Je kunt toegelaten worden tot de hoogste niveaus van het MBO (niveau 3 of 4) en je kunt ermee naar de HAVO. Als je wilt doorstromen naar de HAVO, dan moet je altijd wiskunde én Frans of Duits in je vakkenpakket hebben.

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter