School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
Lestijden WJB schooljaar 

45 minuten rooster
    
lesuur aanvang einde
1 08.30 09.15
2 09.15 10.00
1e pauze 10.00 10.15 15 min.
3 10.15 11.00
4 11.00 11.45
2e pauze 11.45 12.15 30 min.
5 12.15 13.00
6 13.00 13.45
3e pauze 13.45 14.00 15 min.
7 14.00 14.45
8 14.45 15.30
9 15.30 16.15

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter