School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Op elke school wordt de hoogte van de ouderbijdrage door de schoolleiding in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad bepaald. Binnen onze school wordt de ouderraad betrokken bij de invulling van de activiteiten.

De activiteiten van schooljaar 2016-2017  - zie overzicht:

BESTEDING OUDERRAADSGELDEN

VMBO EN PRO € 50,-

ISK € 32,50


PROGRAMMA PER LEERJAAR (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

     
1 PRO   VMBO 1
schoolfeesten   schoolfeesten
Artis   Artis
zwemmen   Hoornse vaart
Duinrell   film
mentorbudget   schaatsen 
Zuiderzee museum   invulling ouderraad 
invulling ouderraad     
    VMBO 2 
2 PRO   schoolfeesten
schoolfeesten   Artis
zwemmen   invulling ouderrraad 
bijdrage kamp   Walibi
museum   schaatsen 
mentorbudget   Djembe workshop
invulling ouderraad    
     
     
3 PRO   ISK
schoolfeesten   schoolfeesten 
theater   Artis
Walibi   invulling ouderraad 
schaatsen    Walibi
invulling ouderraad   Djembe workshop
    schaatsen 
BB PRO    
schoolfeesten    
theater    
Walibi    
schaatsen     
invulling ouderraad     
     
Entree    
schoolfeesten    
theater    
sector excursies    
invulling ouderraad     

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter