School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Beste ouders/verzorgers,

Op SG W.J. Bladergroen is de algemene ouderbetrokkenheid* en ouderinspraak geregeld via twee kanalen. Dit zijn de DMR (deelmedezeggenschapsraad) en de ouderraad.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers. De twee teamleiders zijn bijna altijd bij de besprekingen aanwezig. In de ouderraad worden zaken besproken op gebied van sfeer, schoolfeesten en natuurlijk de besteding van de ouderraadsgelden ten behoeve van de diverse excursies en uitstapjes. Ook zal het komende schooljaar veel gesproken en nagedacht moeten worden over sociale veiligheid van de leerlingen in relatie met sociale media en telefoongebruik.

De ouderraad organiseert daarnaast om de twee jaar een ouderavond waarvoor allerlei maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd zoals Bureau Halt, Politie, Brijder, Spurd.

Leden ouderraad WJB:

Ron Paulussen (voorzitter ouder Pro)

Katja Vermeulen (secretaris ouder Pro)

Sander Padt (lid ouder Vmbo)

Vacature ouder Pro

Vacature ouder Vmbo

Vacature ouder ISK


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!!
Belangstelling: graag aanmelden bij de teamleider mevrouw  M. Bremer    ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ongeveer 5 maal per schooljaar vergadert de Ouderraad. Als u vragen heeft als ouder of leuke ideeën wilt aandragen en u wilt dat de ouderraad dit bespreekt met de directie van W.J. Bladergroen dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De vergaderingen van de VMT en ouderraad worden op hetzelfde moment georganiseerd en het is een goede gewoonte om gezamenlijk de bijeenkomst te beginnen.

DMR (deelmedezeggenschapsraad)

De DMR (deel medezeggenschapsraad) praat mee met het management van onze school over keuzes die gemaakt worden, dit gaat bijvoorbeeld over schoolplannen of begrotingen. Soms adviseren we, soms hebben we instemmingsrecht.

 

De DMR bestaat uit collega’s en ouders, de personeelsgeleding wordt gevormd door:

- voorzitter: Michael Meerhoff (PrO)

- secretaris: Annemarie Timmers en Cisca Hergers (PrO)

- lid: Frank Rikkers (vmbo)

- lid: Fabienne Muller en Marly Stienen (isk)

- lid: Rob Doodeman (OOP)

Marly Stienen vertegenwoordigt onze school ook in de CMR (centrale medezeggenschapsraad). Dit is de medezeggenschapsraad van de hele PSG, hier zijn alle scholen vertegenwoordigd.

 

De oudergeleding van de DMR bestaat uit:

- Nelleke van Dongen

- Florien ten Hove

- Francis Burgener

- Katja Vermeulen

- Wendy Krachtwijk

- Harry Baartscheer

 

*Met algemene betrokkenheid bedoelen de betrokkenheid en inspraak op de organisatie van de school. Daarnaast zijn ouders/verzorgers natuurlijk betrokken bij de individuele voortgang en ontwikkeling van hun kind(eren).

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter