School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

CHOOSE TO BE NICE

04
oktober
2019

Choose to be Nice...

....is het jaarlijks terugkerende thema om leerlingen zich ervan bewust te maken dat aardig zijn voor elkaar niks kost en dat pesten niet oké is!

Choose to be nice
Iedereen die de school binnen komt, ziet het meteen: een prachtige creatie in de nis! Duidelijker kan de oproep TO BE NICE niet zijn.

Tijdens de mentoruurtjes wordt het thema ingezet in gesprekken naar aanleiding van bijvoorbeeld een film, een spel of een verhaal. Zo wordt met de derdeklassers de film 'Bridge to Terabithia' gekeken. De leerlingen maken daarna een aantal opdrachten, die helpen om de film te begrijpen en te bespreken. De film gaat over twee kinderen, die een manier hebben gevonden even bevrijd te zijn van pesterijen: zij duiken onder in een fantasiewereld, veilig voor de pesters.

Bij het vak Digitale Vaardigheden werken de derdeklassers en de bovenbouwers aan twee opdrachten. Ze worden aan het denken gezet over rollen bij pesten, over buitensluiten, uitjouwen, fysiek geweld, cyberpesten en over de gevolgen voor iemand die gepest heeft.

De eerste klassers worden getrakteerd met een mini-theater over 'verdraagzaamheid'. Ook werd de mentorles ingevuld met het praten over verschillen en overeenkomsten die je met je klasgenoten kunt hebben.

Bij het vak Omgangskunde wordt gewerkt aan en gepraat over vriendelijk zijn en over cyberpesten en in de lessen Nederlands is er een Kijk- en Luisterles met het thema "Kappen nou!".

Op de langere termijn zullen alle eerste- en twee klassers naar de theatervoorstelling "Klappen van Bart" gaan.

Bij het vak Beeldende Vorming zijn de leerlingen in de onderbouw vol enthousiasme creatief bezig met het maken van hun kleurrijke 'ik'. Bij de derdeklassers wordt er letterlijk een leerling op een groot vel papier gelegd en nagetekend, om daarna samen met verf een superleuke 'leerling op ware grootte' te maken. De kunstwerken krijgen een plekje in de school. Zo blijft het thema actueel en draagt het vast en zeker bij om aardig te blijven tegen elkaar 😉💙🌹