School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Overzicht onderwijsvormen

Bij SG W.J. Bladergroen vind je de vmbo-onderbouw, het praktijkonderwijs en de internationale schakelklas. De nauwe samenwerking met de andere vmbo-scholen van de Purmerendse ScholenGroep biedt verschillende doorstroommogelijkheden. Bijvoorbeeld als de onderwijsbehoefte verandert, je meer aankunt dan aanvankelijk gedacht of als je andere vakken wil volgen. Voor de vmbo-onderbouw geldt dat de meeste leerlingen na twee jaar naar SG Gerrit Rietveld gaan: de vmbo-bovenbouw. 

VMBO - LWOO
Praktijkonderwijs
Internationale Schakelklas (ISK)