School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Nieuws

Examenperiode op WJB

26-06-2018

De leerlingen van de Entree-opleiding zijn in afwachting van de uitslag en deze week worden de examens voor het Praktijkschooldiploma afgenomen.....

Spannende tijden!!

OPEN HUIS 14 FEBRUARI 2018

08-02-2018

Zit je nu in groep 8 en ga je komend schooljaar naar het VMBO of naar het Praktijkonderwijs?

Kom dan langs om onze school te bekijken.

Op 14 februari 2018 hebben we Open Huis.

Tussen 19.00 - 21.00 uur zijn leerlingen en ouders van harte welkom!

 

Inspectiebezoek en inspectierapport

16-01-2018

Begin van dit schooljaar is de inspectie op school geweest om een zogeheten 'Risicoanalyse' uit te voeren. Dit gebeurt op alle scholen elke 4 jaar.

Twee inspecteurs bezoeken dan de gehele dag de school en spreken met de schoolleiding, docenten, zorgfunctionarissen, leerlingen, stagebedrijven en bezoeken ook veel lessen.

Ze toetsen aan de hand van standaarden uit het onderzoekskader 2017.

Uitkomst:

SG W.J. Bladergroen, deelschool praktijkonderwijs, voldoet aan de
wettelijke eisen inzake haar kwaliteit. Zij wordt dan ook opgenomen
in het reguliere schooltoezicht van de inspectie.
De school voldoet ook reeds aan een aantal eigen kwaliteitsnormen.
De school kan in de toekomst in aanmerking komen voor een
onderzoek naar 'goede kwaliteit'.

Een goed resultaat dus!

Alle medewerkers, ouders en leerlingen gefeliciteerd!

Indien u het hele rapport wil lezen dan verwijs ik u naar de website https://www.scholenopdekaart.nl

Over 5 weken zet de inspectie het rapport op deze site.

 

Met vriendelijke groet,

I.Krug

Schooldirecteur W.J. Bladergroen

De school is weer begonnen...

11-01-2018

Na twee weken Kerstvakantie zijn we met frisse zin weer begonnen.

Natuurlijk wensen we iedereen een heel gelukkig 2018!

Op 14 februari organiseren we ons Open Huis van 19.00 - 21.00 voor nieuwe leerlingen, zie ook informatie voor groep 8.

Veel plezier de komende maanden, er staat heel veel op het programma.

Via de mentor/school wordt iedereen op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,

 

Het WJ Bladergroen team.

folderbanner OH18 wjb

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter

 

Nieuws

Meer nieuws