School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Onze organisatie

 • W.J.Bladergroen is een van de scholen van de Purmerendse Scholen Groep (PSG). Iedere school beschikt over zijn eigen identiteit en organisatie. Op SG W.J. Bladergroen bieden we onderwijs aan circa 375 leerlingen. Daarbij zijn ongeveer 75 medewerkers betrokken. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen kent de school 3 afdelingen. Deze teams, bestaande uit circa 20-25 medewerkers en een teamleider. We hebben de volgende afdelingen:

  · Afdeling Praktijkonderwijs

  · Afdeling Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

  · Afdeling Internationale Schakel Klas.

  De Schoolleiding

  De schoolleiding bestaat uit:

  · Mw. N. Spanjerberg | Directeur| spgn@psg.nl
  · Mr.  M. Meerhoff | Teamleider Praktijkonderwijs | meh@psg.nl
  · Mw. F. Bouamrani | Teamleider VMBO | bmf@psg.nl
  · Mw. F. de Jager | Teamleider ISK | jgrf@psg.nl
  · Mw. D. Meijer | Teamleider ondersteuning | mrd@psg.nl

Onze organisatie