School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Onze organisatie

Ons motto is: Doen wat werkt!

Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht.

De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.

Lees meer over: 

Onze organisatie