School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Praktijkonderwijs

Leren om zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen

Het praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op een zelfstandige deelname aan de maatschappij. Er wordt toegewerkt naar een passende werkomgeving of een vervolgopleiding.

Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk proces. We werken samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding.

In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het Praktijkonderwijs is voor
sommige leerlingen eindonderwijs. Na vier of vijf jaar kan een leerling het Praktijkonderwijs afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Na het behalen van dit diploma kan er voor de leerlingen die daar de capaciteiten voor hebben worden gestart met een Entree-opleiding. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan.

 

Meer weten over het Praktijkonderwijs? Lees het hier

Vakken waarin wij ons onderscheiden