School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Elke school van de PSG heeft een zgn. ondersteuningsprofiel aangemaakt. Voor het schoolondersteuningsprofiel van SG W.J. Bladergroen klikt u hier  

Samenwerking

De scholen in de regio Waterland werken nauw met elkaar samen om het passend onderwijs goed in te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel in het voortgezet onderwijs (SWV Waterland) als in het primair onderwijs. Samen zorgen ze ervoor dat er voor alle leerlingen in Waterland een passende onderwijsplek is. Meestal is dit in de regio Waterland, maar soms is er speciale ondersteuning buiten de regio nodig zoals bij Heliomare of Visio.

Betekent passend onderwijs dat scholen alle kinderen moeten aannemen?

Met ingang van het passend onderwijs gaat de zorgplicht in. Dat betekent dat schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die zich bij een van hun scholen aanmeldt een meest passende onderwijsplek krijgt. De schoolbesturen hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband gaat met de school en de ouders op zoek naar de meest geschikte school als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Die passende onderwijsplek kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs of een school voor praktijkonderwijs.
Voor meer informatie over de scholen van de PSG: klikt u hier.