School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Eindexamens

Hier vindt u alle informatie over eindexamens. De informatie is afkomstig van het College voor Toetsen en Examens. Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd bij uw school terecht. 

Meer informatie over examenreglementen en Programma voor Toetsing en Afsluiting:

Examenreglement PSG deel A

Examenreglement VMBO schoolspecifiek deel B

PTA 3-VMBO basis schooljaar 2023-2024
PTA 3-VMBO kader schooljaar 2023-2024

PTA 4-VMBO basis schooljaar 2023-2024
PTA 4-VMBO kader schooljaar 2023-2024

Reglement diplomering Praktijkonderwijs Noord-Holland

Bibliotheek Waterland heeft een speciale regeling voor eindexamenkandidaten. Zij kunnen tot hun 18e jaar nog gratis gebruik maken van hun bibliotheekpas. Meer weten? Kijk dan hier