School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Over SG W.J. Bladergroen

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht.

SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

Missie en visie

Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.

Onze visie op het onderwijs sluit aan bij het beleidsplan van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) en zijn in centrale thema’s verankerd, te weten:

  • Betekenisgeving: Leerlingen toerusten voor later.
  • Talent & persoonlijke groei: Elke leerling heeft talenten.
  • De leerling centraal: gepersonaliseerd onderwijs en gedifferentieerd onderwijs: Voor elke leerling maatwerk op basis van gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Samenwerken met een toegevoegde waarde: Voor elke leerling een passende plek.
  • Verantwoording en verantwoordelijkheid in ons onderwijs: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.


In ons schoolplan worden de thema’s uitgewerkt voor wat deze betekenen voor W.J. Bladergroen.

Ons onderwijs 

SG W.J. Bladergroen (WJB) maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Lees hier meer over ons onderwijs.

Passend onderwijs
Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Lees meer op de website van de Purmerendse ScholenGroep. 

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband VO Waterland klikt u hier


Kenmerken van onze school

  • De leerling staat centraal. We gaan uit van zijn of haar mogelijkheden en leervragen. We bieden zoveel mogelijk maatwerk. We stimuleren de leerling om actief en initiatiefrijk te zijn en het maximale uit zichzelf te halen.
  • Veel leerlingbegeleiding. Dit realiseren we door o.a. door intensieve mentorbegeleiding en waar nodig remedial teaching en schoolmaatschappelijk werk. We werken zoveel mogelijk vanuit de mogelijkheden van de leerling. De docenten treden coachend op en zijn, naast kennisoverdracht, gericht op het individuele leerproces en niveau van de leerling.
  • Respect en vertrouwen staan centraal. We vormen een veilige gemeenschap waarin leerlingen, ouders en medewerkers in betrokkenheid verbonden zijn.
  • We staan midden in de maatschappij. We participeren in verschillende netwerken, die essentieel zijn voor ons onderwijs en onze toeleiding naar arbeid (Praktijkonderwijs).