School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Aanmelden schooljaar 2024-2025

U kunt uw kind voor leerjaar 1 hier aanmelden tussen 25 en 31 maart 2024.

Ga naar het PSG-aanmeldformulier klas 2 en hoger.

Aanmelden Internationale Schakelklas

Aanmelden voor de Internationale Schakelklas kan alleen door het sturen van een mail naar administratiewjb@psg.nl.
In deze mail vermeldt u de naam, geboortedatum en aankomstdatum in Nederland van de aan te melden leerling.

Op dit moment hebben wij voor de Internationale Schakelklas een leerlingenstop. Na de aanmelding worden de leerlingen op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer plaats is, worden leerlingen opgeroepen voor een intake.